Poziomowskazy do zbiorników przydomowych

0215AN23

Do zbiornika podziemnego

Długość rury A

Długość rury B

Średnica zbiornika

790

590

1250

0216AN23

Do zbiornika naziemnego

Długość rury A

Długość rury B

Średnica zbiornika

635

590

1250

0217AN23

Do zbiornika podziemnego

Długość rury A

Długość rury B

Średnica zbiornika

810

590

1250

2089/R/G

Tarczka do poziomowskazu

Typ R

2090GIONN131

Tarczka do poziomowskazu

1094/AN23

O-Ring do poziomowskazu

2095

Przykrywka plastikowa do poziomowskazu

ARMATURA ZBIORNIKOWA / ZAWORY ZBIORNIKOWE / POZIOMOWSKAZY