POZOSTAŁE URZĄDZENIA

Termodensymetr LPG

Przenośne urządzenie do pomiaru prężności par i gęstości LPG.

Urządzenie umożliwia pomiar prężności par oraz ciężaru cieczy jednym odczytem: temperatura-gęstość-ciśnienie. Pozwala to na określenie składu mieszaniny propan butan.

1.77.01

  1. Cylinder odporny na ciśnienie, wykonany z przezroczystej żywicy.
  2. Płytka górna z manometrem i spustem.
  3. Dolna płytka stanowiąca podstawę.
  4. Areometr z wbudowanym termometrem.
  5. Elastyczny wąż gumowy L=1m.
  6. Zaworek iglicowy ¼" PN40.
  7. Zawór bezpieczeństwa 18 bar.
  8. Manometr inox ø60 0-25 bar.

Areometr

Wąż elastyczny